Diensten

Wij adviseren u graag over:

Monitoring Technologie | Kalibratie | Site Locatie | QA/QC Procedures | Data Management & Validatie | Rapportering en Publicatie | Staalname | Onderhoud & Management

 • Verhuur
 • Installatie
 • Onderhoud
 • Reparatie
 • Wisselstukken
 • Engineering

 Onderhoud: De beste technische dienst in de sector

Als onderdeel van onze standaard verkoopproces zullen wij:

 • U adviseren over locatie en geschikte technologie
 • Beheren van de installatie met eventuele partners (e.g.energie bedrijf, grondwerken, etc.)
 • Indienstellingvan de apparatuur, communicatiesysteem & software, indien van toepassing
 • Kalibreren of anders het verifiëren van de juistheid van de monitoren
 • Aanbieden van operationele training voor uw personeel
 • Het aanbieden van steun en bijstand, waaronder, verdeling respons, gepland onderhoud en alle inclusieve servicecontracten tegen een forfaitaire prijs voor maximaal vijf jaar.

 Installatie: Wij leveren en installeren apparatuur volgens de hoogste normen

Wanneer we onze apparatuur aan u verkopen of verhuren zullen alle stappen ondernemen die nodig zijn om ervoor te zorgen u de beste prestaties krijgt vanaf dag één. Ons technisch team zal vooraf de site inspecteren en indien nodig en contacten met extra dienstverleners verzorgen. We zullen dan de instrumenten leveren en installeren volgens de hoogste normen, daarna verzorgt ons technisch team uw apparatuur gedurende de gehele levensduur.

 Monitoring diensten: Wij bieden een volledige milieu monitoring service.

Veel klanten hebben niet de tijd om hun sites zelf te beheren en willen deze laten uitvoeren in hun naam. Onze monitoring service-team zijn in staat om de bepaling, de installatie en het beheer van de operaties van de site en de gegevens, waardoor u met rapporten in alle formaten, met inbegrip van online webpagina’s, elektronische verslagen en uitvoerige schriftelijke rapporten. Het enige wat dat we niet verstrekken is interpretatie van gegevens, die we aan onze milieu adviseur collega’s overlaten. Vele milieuadviseurs gebruiken al onze monitoring diensten.

 Verhuur: Bieden wij top-kwaliteit instrumenten te huur

Veel van de apparatuur die wij verkopen is ook beschikbaar voor huur. Op basis van de behoeften van onze klanten, zijn we begonnen op een Europese verhuur programma voor een aantal van onze instrumenten. Wij bieden een kosteneffectieve tariefstructuur om te huren voor korte of langere tijd met of zonder service en ondersteuning. Niet alle projecten zijn lange termijn studies en we weten dat een investering voor dit soort instrumenten hoog kan oplopen voor korte termijn studies.

 De voordelen van het verhuur programma:

Geen grote investeringen

 1. Alle instrumenten zijn in perfecte staat
 2. Zeer flexibele mogelijkheden met betrekking tot de huurperiode
 3. Instrumenten kunnen worden gekocht na een huurperiode
 4. Verhuur korting bij aankoop (als huurperiode langer dan 3 maanden is)

u wenst meer informatie over onze verhuur programma, aarzel dan niet om ons te contacteren!

Bewakingssystemen voor verontreinigende gassen, stof vervuiling en gegevensbeheer

Sickbuildingsyndrome

is de aanduiding voor het geheel van gezondheidsklachten (vooral oog-ademhaling klachten) die de gebruikers van een gebouw melden tijdens langdurige aanwezigheid. Gerapporteerde klachten zijn irritatie van de slijmvliezen van de ogen, neus en luchtwegen, rode huid, jeuk, hoofdpijn, vermoeidheid, lethargie en verlies van concentratie.

Verkeer en monitoring

Evaluatieonderzoek van de blootstelling in de wereld zijn belangrijk. Hoewel de afgelopen jaren een groeiend aantal verkeer gerelateerde vervuiling studies plaatsnamen,  zijn de gegevens over dit onderwerp zijn nog steeds beperkt. Verschillen tussen de methoden en een gebrek aan strikte kwaliteitscontrole bij de uitvoering van de evaluatie van de blootstelling  maken het moeilijk om te generaliseren en bevindingen tussen studies te vergelijken. Op blootstelling wordt evaluatieonderzoek uitgevoerd in de verschillende landen en op verschillende verkeer-gerelateerde luchtverontreiniging beoordeeld. Deze verontreinigende stoffen bevatten zwevende deeltjes (PM), koolmonoxide (CO), stikstofdioxide (NO2), vluchtige organische stoffen (VOS) en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s).

Constructie en lucht kwaliteit bewaking

Tijdens de constructie van gebouwen, wegen en andere infrastructuurkunnen tijdelijke gevolgen hebben op de lokale luchtkwaliteit. De meest voorkomende effecten zijn verhoogde zwevende deeltjes (PM) concentraties en stof vervuiling. Afhankelijk van het risico van stof effecten die optreden, moet toezicht mogelijks worden uitgevoerd tijdens zowel de sloop en de bouw activiteiten om ervoor te zorgen dat de toegepaste risicobeperkende maatregelen effectief zijn in het beheersing van stofemissies, en er geen significante gevolgen zijn voor de omgeving.

Bioaerosols

Bioaerosols (kort voor biologische aërosolen) zijn een subcategorie van deeltjes van terrestrische en mariene ecosystemen in de atmosfeer. Ze bestaan uit zowel levende als niet-levende componenten, met inbegrip van organismen, methoden van verspreiding van organismen en excreties. wiki

Omheining (fenceline) monitoring

Lucht meettechnieken maken het makkelijker om de luchtvervuiling lekken van pijpen, dichtingen en andere gebieden in industriële installaties bij te houden. Deze nieuwe high-tech hulpmiddelen kunnen worden gebruikt om te bepalen waar de lekken zich voordoen en welke chemische stoffen worden vrijgegeven.

Stedelijke luchtkwaliteit

Kwaliteit van de lucht groeit in belang in de hele wereld, het is met name in gebieden van hoge stedelijke ontwikkeling dat de problemen vooral acuut zijn